As Oy Tampereen Annikin lyhyt historiikki

Alueen asemakaava laadittiin vuonna 1896.

Talot rakennettiin 1907-1909 J. Pirjolan ja N. Nummen suunnitelmien pohjalta. Talot nimettiin omistajiensa mukaan Hirvelän taloksi (nykyinen Mäkipää) ja Widellin taloksi (nykyinen Annikki).

Tammelan uusi kaava vuodelta 1966 määräsi talot purettavaksi. Omistajien haluttomuus myydä rakennukset säästivät korttelin purkamiselta.

Kortteliin muutti 1980-luvulla aktiivisia nuoria, jotka tekivät esityksiä korttelin suojelemiseksi. Valtuusto ei lämmennyt suojelulle, mutta korkein hallinto-oikeus ja ympäristöministeriö kielsivät korttelin purkamisen sen arvojen vuoksi.

Tampereen kaupunki päätti helmikuussa 2001 suojella korttelin ja myydä sen tarjouskilpailulla ja kunnostusvelvoitteella.

Pirkanmaan yhteisöasujat ry kokosi korttelin ostamisesta ja kunnostamisesta kiinnostuneiden ryhmän ja hallinnoi tarjouksen tekoon liittyvää työtä. Tammikuussa 2007 ryhmä jätti perustettavan Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikki lukuun ostotarjouksen.

Ryhmä voitti Tampereen kaupungin tarjouskilpailun huhtikuussa 2007.

Eräs korttelista tarjouksen tehnyt taho teki myyntipäätöksestä valituksen hallinto-oikeuteen.

Kaupunki vuokrasi syksyllä 2007 korttelin perustettavalle Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikille valitusten käsittelyn ajaksi. Samassa yhteydessä kaupunki teki välttämättömiä korjauksia korttelin lisävarioitumisen estämiseksi.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi myyntipäätöksestä tehdyt valitukset huhtikuussa 2010.

Toukokuussa 2010 ryhmä solmi Tampereen kaupungin kanssa esisopimuksen

Hankkeeseen liittyi kesäkuussa 2010 uusia osallistujia siten, että kaikille tiloille löytyi tuleva omistaja. Ryhmä käynnisti kohteen tarkemman suunnittelutyön

Syyskuussa 2010 ryhmä perusti Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikin, kun suunnittelun tuloksena asuntojen pinta-alat olivat asettuneet kohdilleen.

Huhtikuussa 2011 yhtiö teki Tampereen kaupungin kanssa kaupat rakennuksesta ja solmi 60 vuoden vuokrasopimuksen tontista.

Toukokuussa 2011 yhtiö allekirjoitti peruskorjaushankkeen urakka­sopimukset: pääurakka: Aki Hyrkkönen Oy, LV-urakka Tampereen putkiasennus Oy, sähköurakka Sähköansio Oy ja Sprinkleriurakka Jypro Oy. Rahoittajaksi ryhtyi Nordea ja isännöitsijätoimistoksi Kaukajärviosuuskunta.

Helmikuussa 2012 korttelissa vietettiin peruskorjaushankkeen harjannostajaisia.

Lähes valmiissa korttelissa pidettiin avoimet ovet elokuun 11. päivä 2012.

Peruskorjausurakka valmistui lokakuussa 2012. Viivästyksistä huolimatta urakka oli onnistunut. Osassa asuntoja osakkaat jatkoivat pintatöiden viimeistelyä. Syksyn aikana viimeinenkin korttelin 23 asunnosta otettiin käyttöön.

Annikki

Muualla verkossa

Annikin tähti ry
http://www.annikinkatu.net